Studio


Та болон таны шинэхэн төрсөн нярайд зориулан тохижуулсан тав тухтай , дулаан , цэвэрхэн студио танилцуулахад таатай байна. Нярайг хүлээн авахдаа зориулж агаарын температур , чийгшил, мөн агаарын чанарт ч санаа тавин ажиллаж байна. Нярай хүүхдийн нүдэнд нөлөө үзүүлэхгүй мэргэжлийн гэрэлтүүлэг ашигладаг. Ковидын үеийн эрүүл ахуйн шаардлага хангаж өдөрт 1 л зураг авалт хийгдэж байна. Зураг авалтанд хэрэглэсэн бүх хувцас хэрэглэл угааж ариутгагдан шүүгээнд байрладаг болно.